Geocaching(gr.geo– Ziemia, ang.cache/keʃ/ – chować, skrytka, schowek, kryjówka) –gra terenowaużytkowników odbiorników GPS, polegająca na poszukiwaniu tzw. skrytek (ang.geocache) uprzednio ukrytych przez innych uczestników zabawy. Ukrywane przeważnie w interesujących miejscach skrytki zawierają dziennik odwiedzin, do którego wpisują się kolejni znalazcy, a także drobne upominki na wymianę. Lokalizacja miejsca ukrycia skrytki przekazywana jest przez jej założyciela innym uczestnikom gry poprzez wprowadzenie współrzędnych geograficznych w jednej ze specjalnych internetowych baz danych, tzw. serwisów geocachingowych.

Nadrzędną ideą zabawy jest zachęcenie jej uczestników do poszukiwania i odwiedzania miejsc, w których znajdują się skrytki. Niektóre miejsca wybrane przez chowających są trudno dostępne, mało znane, rzadko odwiedzane, a przy tym atrakcyjne i jako takie uznane za godne prezentacji innym uczestnikom gry. Znalazca w nagrodę zabiera jeden z ukrytych w pojemniku upominków, zostawia nowy nie mniej atrakcyjny oraz wpisuje swój identyfikator i datę do dziennika odwiedzin skrytki. Oprócz danych dotyczących lokalizacji (długość i szerokość geograficzna, w systemie WGS 84) chowający umieszcza w serwisie geocachingowym opis skrytki zawierający dodatkowe informacje ułatwiające jej znalezienie, a także informacje o charakterze krajoznawczym dotyczące miejsca ukrycia i ewentualnych innych atrakcji turystycznych w okolicy. Ponadto opis skrytki zawierać powinien ostrzeżenia o możliwych zagrożeniach w trakcie poszukiwań oraz informacje o dostępności dla osób niepełnosprawnych lub szukających w towarzystwie dzieci.

Wiosną 2006 roku stworzony został, najpopularniejszy obecnie w Polsce, serwis geocachingowy Opencaching.pl (zwany też OC PL). Serwis ten bazuje na otwartej platformie oraz utrzymywany jest społecznie przez grupę entuzjastów zabawy. Wszystkie treści umieszczane w serwisie OC PL publikowane są tam na licencjach otwartych.

 Niestety skryki (z wyjątkiem tej z numerem 2) zostały zniszczone i już nie istnieją.

Skrytka 1

 

Habichtsberg N53027'34,19" E20040'06,04"

Ruiny leśniczówki, miejsca spotkań Ericha Kocha i Hermanna Göringa podczas polowań. Skrytka znajduje się na poziomie ziemi.

 IMG 20150429 125940

Widok na pozostaości leśniczówki od strony Kota

IMG 20150429 130557zdziczałe drzewa owocowe

IMG 20150429 131016

 Piecyk z dodatkową wewnętrzną rurą wzmacniającą ciąg. Teraz znajduje się to poza budynkami, a wcześniej?

 IMG 20150429 130856

Schody do jednego z budynków leśniczówki 

IMG 20150429 130815

Obiekt techniczny. Może dół chłonny (szambo?)

IMG 20150730 171538

Współcześni strażnicy nieruchomości. Korzenie wiadomo jakie.

Skrytka 2

 

Nattatsch N53030'58,91" E20034'50,04"

Ruiny leśniczówki powstałej przed podziałem Nataci na Małą i Wielką nad małym, sztucznym rozlewiskiem. Skrytka znajduje się na poziomie ziemi.

 

 

Skrytka 3

Kahl N53034'23,07" E20038'46,69" Skrytka zniszczona podczas remontu drogi. Skarb chyba nie do odnalezienia

Ruiny leśniczówki przy jeziorze Łabuny Duże. Skrytka znajduje się na poziomie ziemi.

Kahl 800 piks

W lewo skręt na Jezioro Łabuny Duże. Po prawej miejsce po leśniczówce

Kahl 2 800

W miejscu leśniczówki tylko kępa starych drzew

Kahl 3 800

Okno do piwnicy, a w piwnicy...

Kahl 4 800

 W 2015 roku jezioro Łabuny Duże pogniewało się na wszystkie kładki i się od nich oddaliło